MENÜ MENÜ  

cover

Literacka manifestacja tożsamości. O twórczości niemieckojęzycznych duchownych katolickich

Thematicon, Bd. 33

Aleksandra Chylewska-Tölle

ISBN 978-3-8325-4786-8
310 pages, year of publication: 2018
price: 43.00 €
Niniejsze opracowanie stanowi próbę charakterystyki spuścizny piśmienniczej niemieckojęzycznych duchownych w I połowie XX wieku na tle różnych kontekstów – zarówno literackich, jak i pozaliterackich. Model narracji tożsamościowej ukazuje analizowaną twórczość między innymi poprzez charakterystykę głównych wątków tematycznych z uwzględnieniem ówcześnie panującej cenzury kościelnej oraz poprzez ukształtowanie warstwy słowno-stylistycznej poszczególnych utworów.

Poglądy na literaturę odwołującą się do tradycji chrześcijańskiej nawiązują nadal jeszcze do stereotypu, według którego jest ona słaba artystycznie, przesiąknięta ideologią i natrętnie moralizatorska. Brak właściwych metod interpretacyjnych w tym zakresie i niemałe trudności w obcowaniu z utworami zakorzenionymi w przestrzeni religijnej skłaniają do postawienia pytania o wyznaczniki literackiej manifestacji tożsamości. Spojrzenie na przywołaną w monografii twórczość inaczej niż poprzez pryzmat konkurencji wobec tak zwanego humanizmu laickiego czy standardy literatury ewangelizacyjnej znacznie podniesie jej wiarygodność.

Table of contents (PDF)

Keywords:

  • literaturoznawstwo (Literaturwissenschaft)
  • tożsamość (Identität)
  • religia (Religion)
  • Kościół rzymskokatolicki (römisch-katholische Kirche)
  • proza (Prosawerke)

Buying Options

43.00 €

39.50 €
53.00 €
59.50 €

(D) = Within Germany
(W) = Abroad

*You can purchase the eBook (PDF) alone or combined with the printed book (eBundle). In both cases we use the payment service of PayPal for charging you - nevertheless it is not necessary to have a PayPal-account. With purchasing the eBook or eBundle you accept our licence for eBooks.

For multi-user or campus licences (MyLibrary) please fill in the form or write an email to order@logos-verlag.de